Lượt truy cập: 12640338
Người online: 194

Họ và tên: Đinh Huy Chiến

Tên thường gọi: Đinh Huy Chiến

Ngày sinh: 8/4/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nam Tân, huyện Nam Trực , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Quản trị doanh nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ : Chủ nhiệm Hợp tác xã công nghiệp và vận tải Chiến Công, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Hợp tác xã công nghiệp và vận tải Chiến Công

Ngày vào đảng: 19/7/1997

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp thị xã (2004-2011)