Lượt truy cập: 12652071
Người online: 78

Họ và tên: Trương Thị Huệ

Tên thường gọi: Trương Thị Huệ

Ngày sinh: 28/1/1961

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Sán Dìu

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Khánh, huyện Đại Từ , Thái Nguyên

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân thương mại

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Ngày vào đảng: 3/4/1995

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, XII