Lượt truy cập: 12649967
Người online: 224

Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Tùng

Ngày sinh: 7/8/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phú Xuân, huyện Vũ Thư , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên

Nơi làm việc: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên

Ngày vào đảng: 15/11/1988

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh