Lượt truy cập: 12649964
Người online: 221

Họ và tên: Phạm Xuân Đương

Tên thường gọi: Phạm Xuân Đương

Ngày sinh: 1/10/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Trung, huyện Ý Yên , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ quản lý hành chính công; Thạc sỹ quản lý hành chính công, Kỹ sư chế tạo máy

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,Phó trưởng ban kinh tế Trung ương, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban kinh tế Trung ương

Ngày vào đảng: 16/6/1984

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND thành phố khóa 12,13,14,15,16; Đại biểu HĐND tỉnh khóa 10, 11, 12