Lượt truy cập: 12625903
Người online: 177

Họ và tên: Phan Văn Tường

Tên thường gọi: Phan Văn Tường

Ngày sinh: 2/7/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ , Thái Nguyên

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Chỉ huy Tham mưu cao cấp chiến dịch, chiến lược, Cử nhân khoa học quân sự chuyên ngành Chỉ huy tham mưu

Nghề nghiệp, chức vụ : Đại tá; Ủy viên thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên - Quân khu I, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Ngày vào đảng: 27/7/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không