Lượt truy cập: 12640498
Người online: 237

Họ và tên: Đỗ Mạnh Hùng

Tên thường gọi: Đỗ Mạnh Hùng

Ngày sinh: 20/5/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Liên Khê, huyện Khoái Châu , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Toán

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Angiêri

Nơi làm việc: Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 3/10/1984

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không