Lượt truy cập: 12617737
Người online: 87

Họ và tên: Lê Thị Nga

Tên thường gọi: Lê Thị Nga

Ngày sinh: 20/12/1964

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Thành viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 29/11/1990

Đại biểu Quốc hội khoá: X,XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không