Lượt truy cập: 14470577
Người online: 155

Họ và tên: Đoàn Thị Hảo

Tên thường gọi: Đoàn Thị Hảo

Ngày sinh: 28/12/1966

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quang Lang, huyện Chi Lăng , Lạng Sơn

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Đại học Công đoàn

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên

Ngày vào đảng: 9/6/1996

Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Thái Nguyên khóa XI (2004-2011); khóa XII (2011-2016)