Lượt truy cập: 14862246
Người online: 84

Họ và tên: Đỗ Đại Phong

Tên thường gọi: Đỗ Đại Phong

Ngày sinh: 23/11/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Chỉ huy tham mưu cao cấp quân sự địa phương

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Đại tá, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Quân khu I

Ngày vào đảng: 31/3/1985

Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không