Lượt truy cập: 13973429
Người online: 74

Họ và tên: Hoàng Văn Hùng

Tên thường gọi: Hoàng Văn Hùng

Ngày sinh: 1/12/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Nùng

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, , Thái Nguyên

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên

Ngày vào đảng: 8/12/1990

Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Thái Nguyên khóa XII nhiệm kỳ 2011-2016