Lượt truy cập: 14862290
Người online: 79

Họ và tên: Hoàng Văn Hùng

Tên thường gọi: Hoàng Văn Hùng

Ngày sinh: 1/12/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Nùng

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, , Thái Nguyên

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Thái Nguyên

Ngày vào đảng: 8/12/1990

Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Thái Nguyên khóa XII nhiệm kỳ 2011-2016