Lượt truy cập: 14862137
Người online: 58

Họ và tên: Trần Quốc Tỏ

Tên thường gọi: Trần Quốc Tỏ

Ngày sinh: 28/1/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư ngành Khoa học an ninh, Tiến sĩ Luật học, Tội phạm học, Điều tra tội phạm

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Công an

Ngày vào đảng: 20/4/1987

Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không