Lượt truy cập: 13801197
Người online: 28

Họ và tên: Trần Quốc Tỏ

Tên thường gọi: Trần Quốc Tỏ

Ngày sinh: 28/1/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư ngành Khoa học an ninh, Tiến sĩ Luật học, Tội phạm học, Điều tra tội phạm

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thiếu tướng Công an nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Thái Nguyên

Ngày vào đảng: 20/4/1987

Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không