Lượt truy cập: 14098406
Người online: 110

Họ và tên: Nguyễn Văn Thân

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Thân

Ngày sinh: 2/2/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thôn La Vân, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ , Thái Bình

Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ khoa học Địa lý

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Đoàn ĐBQH: Thái Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không