Lượt truy cập: 14107054
Người online: 115

Họ và tên: Vũ Tiến Lộc

Tên thường gọi: Vũ Tiến Lộc

Ngày sinh: 1/1/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế đối ngoại

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp các nước ASEAN, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Ngày vào đảng: 23/6/1985

Đoàn ĐBQH: Thái Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không