Lượt truy cập: 14629032
Người online: 132

Họ và tên: Bùi Văn Xuyền

Tên thường gọi: Bùi Văn Xuyền

Ngày sinh: 14/7/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Canađa

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 3/6/1985

Đoàn ĐBQH: Thái Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không