Lượt truy cập: 14477736
Người online: 113

Họ và tên: Nguyễn Hạnh Phúc

Tên thường gọi: Nguyễn Hạnh Phúc

Ngày sinh: 12/5/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Đề Thám, thành phố Thái Bình , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công nghiệp và dân dụng

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ôxtrâylia

Nơi làm việc: Văn phòng Quốc hội

Ngày vào đảng: 15/12/1986

Đoàn ĐBQH: Thái Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình khóa XIX, nhiệm kỳ 2004-2011; tỉnh Thái Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2004-2011