Lượt truy cập: 12655324
Người online: 131

Họ và tên: Nguyễn Thúy Hoàn

Tên thường gọi: Nguyễn Thúy Hoàn

Ngày sinh: 4/7/1963

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vũ Công, huyện Kiến Xương , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học đại học tự nhiên (ngành tin học), Đại học Trường Đoàn cao cấp trung ương

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Thái Bình, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Thái Bình

Ngày vào đảng: 19/10/1991

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không