Lượt truy cập: 12703287
Người online: 94

Họ và tên: Khúc Thị Duyền

Tên thường gọi: Khúc Thị Duyền

Ngày sinh: 28/5/1961

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Đại học Thanh vận

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình

Ngày vào đảng: 17/2/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh (1994-1999)