Lượt truy cập: 12705242
Người online: 109

Họ và tên: Bùi Văn Xuyền

Tên thường gọi: Bùi Văn Xuyền

Ngày sinh: 14/7/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình khóa XIII

Nơi làm việc: Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 3/6/1985

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không