Lượt truy cập: 12655028
Người online: 96

Họ và tên: Hoàng Trung Hải

Tên thường gọi: Hoàng Trung Hải

Ngày sinh: 27/9/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Hệ thống điện, Sau ĐH về Hệ thống điện

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

Nơi làm việc: Văn phòng Chính phủ - Số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 20/11/1990

Đại biểu Quốc hội khoá: VIII,XI,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không