Lượt truy cập: 13954913
Người online: 122

Họ và tên: Phạm Văn Tuân

Tên thường gọi: Phạm Văn Tuân

Ngày sinh: 4/1/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thái Xuyên, huyện Thái Thuỵ , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Thái Bình. Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình

Ngày vào đảng: 1/12/1986

Đoàn ĐBQH: Thái Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không