Lượt truy cập: 14474830
Người online: 150

Họ và tên: Phạm Văn Tuân

Tên thường gọi: Phạm Văn Tuân

Ngày sinh: 4/1/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thái Xuyên, huyện Thái Thuỵ , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Tổ chức tỉnh ủy Thái Bình

Ngày vào đảng: 1/12/1986

Đoàn ĐBQH: Thái Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không