Lượt truy cập: 13177745
Người online: 149

Họ và tên: Phạm Văn Tuân

Tên thường gọi: Phạm Văn Tuân

Ngày sinh: 4/1/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thái Xuyên, huyện Thái Thuỵ , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình

Ngày vào đảng: 1/12/1986

Đoàn ĐBQH: Thái Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không