Lượt truy cập: 14478892
Người online: 100

Họ và tên: Bùi Quốc Phòng

Tên thường gọi: Bùi Quốc Phòng

Ngày sinh: 26/2/1952

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương , Thái Bình

Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cán bộ chính trị cấp phân đội

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Bình

Ngày vào đảng: 12/4/1978

Đoàn ĐBQH: Thái Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không