Lượt truy cập: 14862258
Người online: 83

Họ và tên: Lê Đình Nhường

Tên thường gọi: Lê Đình Nhường

Ngày sinh: 20/7/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Gia Lập, huyện Gia Viễn , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát nhân dân, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thiếu tướng, trở lại công tác tại Bộ Công an

Ngày vào đảng: 25/8/1983

Đoàn ĐBQH: Thái Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: - Ngày 12/4/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành: + Nghị quyết số 676/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh khóa XIV đối với ông Lê Đình Nhường. + Nghị quyết số 677/NQ-UBTVQH14 về việc cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XIV đối với ông Lê Đình Nhường.