Lượt truy cập: 14862174
Người online: 80

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Dung

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thu Dung

Ngày sinh: 4/8/1969

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Y khoa

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Thư ký Hội Y tế Công cộng Thái Bình; Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Ngày vào đảng: 13/11/2000

Đoàn ĐBQH: Thái Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016