Lượt truy cập: 14265752
Người online: 172

Họ và tên: Nguyễn Hồng Diên

Tên thường gọi: Nguyễn Hồng Diên

Ngày sinh: 16/3/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Đại học Thanh niên Liên Xô, Đại học Tài chính kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Tuyên giáo Trung ương

Ngày vào đảng: 24/2/1985

Đoàn ĐBQH: Thái Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2011; Tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 1999-2004, 2004-2011, 2011-2016