Lượt truy cập: 14478519
Người online: 92

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Tiến

Tên thường gọi: Nguyễn Mạnh Tiến

Ngày sinh: 21/5/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Tiến sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mianma

Nơi làm việc: Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Ngày vào đảng: 16/12/1996

Đoàn ĐBQH: Tây Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không