Lượt truy cập: 14626494
Người online: 94

Họ và tên: Nguyễn Văn Nên

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Nên

Ngày sinh: 14/7/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu , Tây Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Bí thư Trung ương Đảng,

Nơi làm việc: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 29/12/1978

Đoàn ĐBQH: Tây Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Huyện Gò Dầu từ 1992-1999; Tỉnh Tây Ninh từ 1999-2010