Lượt truy cập: 12625883
Người online: 168

Họ và tên: Trịnh Ngọc Phương

Tên thường gọi: Trịnh Ngọc Phương

Ngày sinh: 7/8/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Trị, huyện Mộc Hóa , Long An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kiến trúc sư

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Quyền Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch Hội kiến trúc sư tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Tây Ninh, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

Ngày vào đảng: 21/8/1999

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không