Lượt truy cập: 12514726
Người online: 202

Họ và tên: Nguyễn Hoài Phương

Tên thường gọi: Nguyễn Hoài Phương

Ngày sinh: 7/7/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thới Thạnh, quận Ô Môn , TP Cần Thơ

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học biên phòng

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Đại tá, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh

Nơi làm việc: Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh

Ngày vào đảng: 25/7/1986

Nơi ứng cử: Tây Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không