Lượt truy cập: 12625994
Người online: 192

Họ và tên: Lê Minh Trọng

Tên thường gọi: Lê Minh Trọng

Ngày sinh: 14/3/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi , TP Hồ Chí Minh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học; Cử nhân Hành chính; Cử nhân Báo chí

Ngày vào đảng: 12/5/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh

Phụ chú: Nghỉ hưu từ ngày 01/04/2015 theo Quyết định số 1642-QĐNS/TW ngày 05/01/2015