Lượt truy cập: 12617759
Người online: 96

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Tiến

Tên thường gọi: Nguyễn Mạnh Tiến

Ngày sinh: 21/5/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hải Minh, huyện Hải Hậu , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, 37 Hùng Vương, TP. Hà Nội

Ngày vào đảng: 16/12/1996

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không