Lượt truy cập: 13501342
Người online: 87

Họ và tên: Trần Lưu Quang

Tên thường gọi: Trần Lưu Quang

Ngày sinh: 30/8/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng , Tây Ninh

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư Cơ khí

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Thành ủy Tp Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 2/8/1997

Đoàn ĐBQH: Tây Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016