Lượt truy cập: 14265588
Người online: 134

Họ và tên: Huỳnh Thanh Phương

Tên thường gọi: Huỳnh Thanh Phương

Ngày sinh: 4/5/1978

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu , Tây Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh

Ngày vào đảng: 19/5/1999

Đoàn ĐBQH: Tây Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Huyện Dương Minh Châu khóa IX nhiệm kỳ 2004-2011; tỉnh Tây Ninh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016