Lượt truy cập: 14477585
Người online: 113

Họ và tên: Trịnh Ngọc Phương

Tên thường gọi: Trịnh Ngọc Phương

Ngày sinh: 7/8/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Trị, huyện Mộc Hóa , Long An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Tây Ninh, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh

Ngày vào đảng: 21/8/1999

Đoàn ĐBQH: Tây Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Theo Công văn số 536/ĐĐBQH ngày 15/10/2019 của Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh