Lượt truy cập: 13807516
Người online: 85

Họ và tên: Hoàng Thanh Tùng

Tên thường gọi: Hoàng Thanh Tùng

Ngày sinh: 25/12/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lăng Thành, huyện Yên Thành , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bungari

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 19/5/2000

Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không