Lượt truy cập: 14862286
Người online: 81

Họ và tên: Hoàng Thanh Tùng

Tên thường gọi: Hoàng Thanh Tùng

Ngày sinh: 25/12/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lăng Thành, huyện Yên Thành , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bungari

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 19/5/2000

Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không