Lượt truy cập: 14265654
Người online: 154

Họ và tên: Nguyễn Đức Kiên

Tên thường gọi: Nguyễn Đức Kiên

Ngày sinh: 21/8/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tổ trưởng Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mêhicô

Nơi làm việc: Văn phòng Chính phủ

Ngày vào đảng: 26/7/1988

Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không