Lượt truy cập: 12618683
Người online: 97

Họ và tên: Trần Khắc Tâm

Tên thường gọi: Trần Khắc Tâm

Ngày sinh: 8/10/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Hoa

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề , Sóc Trăng

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ khoa học quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trần Liên Hưng, Ủy viên Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Công ty TNHH Trần Liên Hưng, số 571 Lê Duẩn, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Ngày vào đảng: 30/4/2011

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016