Lượt truy cập: 12646204
Người online: 151

Họ và tên: Nguyễn Tuyết Liên

Tên thường gọi: Nguyễn Tuyết Liên

Ngày sinh: 10/8/1963

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Hưng Phú, Quận Ninh Kiều , TP Cần Thơ

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Ngày vào đảng: 22/6/1989

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không