Lượt truy cập: 12649971
Người online: 228

Họ và tên: Hòa thượng Thạch Huôn

Tên thường gọi: Hòa thượng Thạch Hôl

Ngày sinh: 4/10/1944

Giới tính: Nam

Dân tộc: Khmer(Khơ-me)

Tôn giáo: Phật giáo

Quê quán: Xã Lai Hòa, huyện Vĩnh Châu , Sóc Trăng

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Ban nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQVN thị xã Vĩnh Châu

Nơi làm việc: Chùa Prey Chóp, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Ngày vào đảng: 25/7/2008

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không