Lượt truy cập: 12626143
Người online: 182

Họ và tên: Võ Minh Chiến

Tên thường gọi: Võ Minh Chiến

Ngày sinh: 22/6/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên , Sóc Trăng

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban chỉ đạo Tây Nam bộ

Ngày vào đảng: 5/12/1975

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, VII, VIII