Lượt truy cập: 12626250
Người online: 225

Họ và tên: Nguyễn Đức Kiên

Tên thường gọi: Nguyễn Đức Kiên

Ngày sinh: 21/8/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế vùng

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Ngày vào đảng: 1/7/1988

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không