Lượt truy cập: 12639349
Người online: 88

Họ và tên: Hoàng Thanh Tùng

Tên thường gọi: Hoàng Thanh Tùng

Ngày sinh: 25/12/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lăng Thành, huyện Yên Thành , Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, 37 Hùng Vương, TP. Hà Nội

Ngày vào đảng: 19/5/2000

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không