Lượt truy cập: 14266773
Người online: 79

Họ và tên: Tô Ái Vang

Tên thường gọi: Tô Ái Vang

Ngày sinh: 29/5/1975

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Hoa

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị , Sóc Trăng

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng

Ngày vào đảng: 1/9/1997

Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không