Lượt truy cập: 14094698
Người online: 67

Họ và tên: Nguyễn Văn Thể

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Thể

Ngày sinh: 27/11/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ngành Giao thông vận tải đường bộ

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Nơi làm việc: Bộ Giao thông vận tải

Ngày vào đảng: 3/2/1993

Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011 - 2016

Phụ chú: Ngày 07/8/2019, UBTVQH đã ban hành NQ về việc cho thôi làm thành viên UBTCNS đối với ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ GTVT theo đơn đề nghị của ĐB Thể và Tờ trình của CNUBTCNS