Lượt truy cập: 14266690
Người online: 89

Họ và tên: Lý Đức

Tên thường gọi: Thượng tọa Lý Minh Đức

Ngày sinh: 24/4/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Khmer(Khơ-me)

Quê quán: Xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị , Sóc Trăng

Trình độ chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Phật học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thượng tọa, Trụ trì Chùa Som Rông, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Chùa Som Rông, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Ngày vào đảng: 25/4/2014

Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị nhiệm kỳ 1994 - 1999, 1999 - 2004, 2004 - 2011; phường 5, thành phố Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011 - 2016