Lượt truy cập: 13501266
Người online: 91

Họ và tên: Trương Quang Nghĩa

Tên thường gọi: Trương Quang Nghĩa

Ngày sinh: 19/8/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cẩm Kim, thành phố Hội An , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Nơi làm việc: Bộ Giao thông vận tải

Ngày vào đảng: 4/2/1983

Đoàn ĐBQH: Sơn La

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không