Lượt truy cập: 14265560
Người online: 138

Họ và tên: Đinh Công Sỹ

Tên thường gọi: Đinh Công Sỹ

Ngày sinh: 25/11/1979

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tường Hạ, huyện Phù Yên , Sơn La

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ

Nơi làm việc: Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Ngày vào đảng: 2/9/2005

Đoàn ĐBQH: Sơn La

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011-2016