Lượt truy cập: 12618586
Người online: 98

Họ và tên: Đinh Công Sỹ

Tên thường gọi: Đinh Công Sỹ

Ngày sinh: 25/11/1979

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tường Hạ, huyện Phù Yên , Sơn La

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học, Cử nhân ngoại ngữ (tiếng Anh)

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên thường trực Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Đối ngoại

Ngày vào đảng: 2/9/2005

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII (2011-2016)

Phụ chú: Điều động về công tác tại Ủy ban Đối ngoại theo Nghị quyết số 734/NQ-UBTVQH13